معلّم جزیره
در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم است.
22 آذر 1391 :: 08:10 ب.ظ :: نویسنده : صابری
او باید بداند که همه مردم عادل و صادق نیستند.
-
به پسرم بیاموزید که به ازای هر آدم شیاد، انسانهای درست و صدیق هم وجود دارند.
-
به او بگویید در ازای هر سیاستمدار خودخواه، رهبر باحمیتی نیز وجود دارد.
 -
به او بیاموزید که در ازای هر دشمن، دوستی هست
 -
می دانم که وقت می گیرد، اما به او بیاموزید، اگر با کار و زحمت یک دلار کسب کند، بهتر از این است که پنج دلار از روی زمین پیدا کند.
-
به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد.
 -
او را از غبطه خوردن برحذر دارید. به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یادآور شوید.
-
اگر می توانید به او نقش مهم کتاب در زندگی را آموزش دهید.
-
به او بگویید که تعمق کند
به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان،

...

                      به گلهای درون باغچه،
به زنبورها که در هوا پرواز می کنند، ‌دقیق شود.
-
به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر است مردود شود، اما با تقلب به قبولی نرسد.
-
به پسرم یاد دهید که با ملایم ها، ‌ملایم و با گردن کشان، گردن کش باشد.
-
به او بگویید به باورهایش ایمان داشته باشد، ‌حتی اگر همه خلاف او حرف بزنند.
-
به پسرم یاد بدهید که همه حرفها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد، انتخاب کند.
-
ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید، اگر می توانید به پسرم یاد دهید که در اوج اندوه تبسم کند
-
به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد.
-
به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند، اما قیمت گذاری برای دل بی معناست.
-
به او بگویید تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند، پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد.
-
در کار تدریس به پسرم ملایمت بخرج دهید، اما از او یک نازپرورده نسازید؛ بگذارید که شجاع باشد.  

پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ

پارمیس فان