معلّم جزیره
در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم است.
11 بهمن 1391 :: 01:45 ب.ظ :: نویسنده : صابری
شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. زنگ را زدند بیدار شد و با عجله دو مسئله را که روی تخته سیاه نوشته شده بود یادداشت کرد و با این «باور» که استاد آنرا به عنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آنروز و آن شب برای حل کردن آنها فکر کرد....مطمئن بود اگر مسأله ها را حل نکند ، نمره کلاسی اش را از دست می دهد . هیچیک را نتوانست حل کند. اما طی هفته دست از کوشش برنداشت. سرانجام یکی از آنها را حل و به کلاس آورد. استاد به کلی مبهوت شد زیرا آن دو را به عنوان دو نمونه ازمسایل غیر قابل حل ریاضی داده بود .

فکر می کنید که آن دانش آموز چگونه توانست این مسأله را حل کند ؟ او کاری را با موفقیت انجام داد که گمان می کردند غیر ممکن است ، در حالی که او باور داشت ممکن است . نه تنها باور داشت حل مسأله ممکن است ، بلکه باور داشت اگر مسأله را حل نکند ، نمره کلاسی اش را از دست می دهد . اگر او می دانست این مسأله حل نشدنی است ، هرگز پاسخی برایش نمی یافت .
پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ

پارمیس فان