معلّم جزیره
در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم است.
25 اسفند 1391 :: 04:54 ب.ظ :: نویسنده : صابری

خـ ـُدآیـ ـآ

دَســتــَم بــه آسمـ ـآنـــَت نمـــے  رســَد

امـ ـآ

آن تــویـ ـے  کـ ـه دَسـ ـتت مـ ـے  رسـ ـَد

بُـ ـلَنــــدَم کـ ـُن

پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ

پارمیس فان