معلّم جزیره
در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم است.
30 اسفند 1391 :: 05:10 ب.ظ :: نویسنده : صابری
پیـــامـــبر خـــدا موسی فرمود

ایـــ خـــدا .. با کســی که از فرمانت عصیــان کند چــگونه رفتــار میــکنی ..؟

پس خداونــد متـعال فرمـود ای مـوسی :-

هـر کـسـ عصیــان کنــد ...
بـه او مهـلت میـدهــم !!

اگــر گـناه کــرد ..
گناهــش را می پوشانــم !!

اگــر به سـوی مــن بازگشتــ ..
او را بـه درگاهـم قـبول خواهــم کــرد !!

و اگــر بسوی گنـاه بـرگشتــ ..
منـتــظـر خـواهـم مانـد !!

پســ اگـر تـوبـه کـرد ..
گنـاهـش را میـبـخشـم و او را دوستــ خواهـم داشتــ

پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ

پارمیس فان