معلّم جزیره
در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم است.
12 فروردین 1392 :: 04:39 ب.ظ :: نویسنده : صابری
اگر آموزش و پرورش نبود.....

اگر آموزش و پرورش نبود.....
اگر آموزش و پرورش نبود، خیال دولت از دست آموزش و پرورش، خیال آموزش و پرورش از دست معلم و دانش آموز و خیال معلم از دست همه ی اینها راحت بود.
اگر آموزش و پرورش نبود، دانش آموزان و معلمان در جایی تحصیل می کردند که گرمایش و سرمایش آنجا توسط انسان مدیریت و کنترل می شد نه بخشنامه.*
اگر آموزش و پرورش نبود، بیش از دو میلیون فرصت شغلی که توسط یک میلیون معلم اشغال شده در بین نیازمندان توزیع می شد.
اگر آموزش و پرورش نبود، سازمان ها و ارگان های دیگر چگونه و در کجا وسایل اسقاط و کارکرده ی خود را دور می ریختند؟
اگر آموزش و پرورش نبود، معلمان هنگام مسافرت در کلاس درس کدام سازمان وارگان می خوابیدند و استراحت می کردند؟
اگر آموزش و پرورش نبود، به سایر کارمندان دولت بن کالای بیشتری تعلق می گرفت.
اگر آموزش و پرورش نبود، هنوز شغل معلمی و سوختن چون شمع و برگزیده شدن چون انبیاء، آرزوی همه بود.
اگر آموزش و پرورش نبود، آه معلمان، در میان سایر ادارات سازمان ها منصفانه و برابر تقسیم می شد .
اگر آموزش و پرورش نبود، خب نبود چه کار کنیم؟ دیگر وزارت خانه ها که هستند.
اگر آموزش و پرورش اینگونه بی پول نبود، دیگر آن آموزش و پرورش نبود، وزات نفتی، بانکی چیزی دیگر بود.
و اما اگر آموزش و پرورش نبود، انگار نه انگار که نبود .

پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ

پارمیس فان